Het belang van coaching

Coaching Breda

 

 

 

Om te profiteren van het middel waarvoor coaching bijzonder geschikt is, moet ervoor worden gezorgd dat de coaching-vaardigheid zo volledig mogelijk wordt ontwikkeld bij het begin van de coaching-oefening, hoewel dit niet het enige gestarte proces moet zijn, omdat er meer benaderingen buiten de traditionele coaching zijn voor de ontwikkeling van de coaching-strategie.

In het begin komen een aantal principes naar voren: het belangrijkste leerpunt is het verleden in je geheugenbank op te slaan, maar het nooit de toekomst te laten bepalen. Elk kan worden geleerd en geabsorbeerd in de volheid van het leren. De kracht van de coach ligt in het uiteindelijke resultaat: leren, vooruitkomen en groeien. Sommige coaches en hun cliënten worden onzelfverzekerd in hun coaching, hoewel er geen bewijs is dat dit het geval is.

Er zijn in principe drie elementen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het coachingproject. De behoefte om te leren door middel van boeken en/of andere informatie, de behoefte om te leren door interactie met cliënten en hun reacties, en de behoefte om herinnerd te worden aan wat de coachingstrategie effectief maakt voor de coachee. Door deze vragen te beantwoorden, zult u in een positie zijn om te beslissen wat uw coachingsaanpak zou moeten zijn. Dus, wat eerst te doen?

Laat het beginnen met het bestuderen van de principes van dualiteit.

dualiteit suggereert dat er in wezen twee soorten activiteit plaatsvinden in de coachingrelatie – de innerlijke en de uiterlijke. De innerlijke activiteit houdt zich bezig met hoe de cliënt de persoon wordt die hij/zij wil zijn – iets wat de coach op de meest natuurlijke wijze doet. De uiterlijke activiteit is meer de praktische kant die zich uit in de fysieke aanwezigheid van de cliënt. De coach en de cliënt kunnen worden beschouwd als zich bevindend op een duidelijk hoogtepunt van twee verschillende niveaus van bekwaamheid en engagement.

Dit verschil van inzicht maakt het mogelijk dat de twee dimensioneel werken. Als deze stap is bereikt, kan de cliënt, plantike, in feite aanvoelen dat hij/zij zich op een ander niveau van de levenscurve bevindt – namelijk de uiterlijke dimensie – en dat zij zich daardoor meer aangetrokken voelt om in die activiteit te blijven dan in de innerlijke. Het doel van deze uitspraak is dat de cliënt, wanneer zij zich innerlijk vaardiger voelt, eerder geneigd zal zijn het proces te gebruiken dat nieuwe uiterlijke resultaten voortbrengt en aldus input geeft aan haar geloof dat de dingen gaan veranderen.

Houd in gedachten dat alle veranderingen die de cliënt in het uiterlijke leven kan aanbrengen, voortvloeien uit veranderingen in het innerlijke of het uiterlijke. Als voorbeeld, verandering van religieuze goeroes of die goeroe-achtige figuren naar zelfonderzoek.

De essentie van de werkingsprincipes van coaching ligt in het proces waarbij de cliënt ertoe wordt aangezet aspecten van haar leven te veranderen om te groeien in de factor respectabiliteit. De conclusies zijn reeds bereikt door deze stappen van het proces van afwikkelen en op het punt staan om het proces te beginnen. En wat zijn deze conclusies?

a. Mensen zijn in wezen egoïstisch. Zij zijn elk gemotiveerd om zoveel mogelijk geluk voor zichzelf te veroorzaken als mogelijk is, gegeven wat de toestand van de mens en de tijd te bieden hebben (ervaring, verbeelding, dankbaarheid, talenten).

b. Alle andere variabelen die in aanmerking worden genomen.

c. Rollen van de ogen. Het is de belangrijkste non-verbale communicatie en een veiligheidsmiddel dat de onbewuste betekenis van de handelingen van de cliënt verklaart.

2. Gedurende de fase dat de cliënt het verleden op enigerlei wijze aan de orde stelt, benadrukt het de vastgestelde GU-doelstelling van de cliënt, waardoor het doel van de cliënt duidelijk wordt. Terwijl de cliënt elk besef van het verleden verdringt, suggereert het ook de volledige intentie van de cliënt om dit te laten gebeuren – bewegend in de richting van het kiezen van wat een grote verandering in haar leven teweegbrengt. De Uitnodiging is een herinnering aan de cliënt over wat het betekent om een verandering in haar leven na te streven.

De essentie van het coachingproces is dat het innerlijke en het uiterlijke met elkaar verbonden zijn. Ze zijn één aspect van hetzelfde innerlijke proces. Als de cliënt dus verandering in haar leven wil ervaren, zal dat betekenen dat het innerlijke eerst moet veranderen (autonomie, identiteit, vrijheid, kracht en schoonheid). Als de innerlijke veranderingen eenmaal tot stand zijn gebracht, moet het uiterlijke er achteraan komen. Het is het uiterlijke aspect van eigenwaarde, zelfbewustzijn en zelfactualisatie dat de focus is van het coachingproces. Het is omdat het coachingproces het innerlijke leven betreft dat de uiterlijke verandering kan worden gemaakt.

lees meer:

Comments are Disabled